www.jormapaivio.com

GroupBoard

Vireillä olevia hankkeita:

Verkko-opetuksen kehittäminen
  • pitkän matematiikan abikurssi
  • lyhyen matematiikan abikurssi
  • graafisen laskimen käytön erikoiskurssi
Merenkulkukoulutus
  • Saaristomerenkulun verkkokurssi
  • Rannikkomerenkulun verkkokurssi
Tanssiurheilu
Jorma Päiviö Vahlmaninkatu 3, 18100 Heinola
0400 475 848
jorma.paivio@phnet.fi

Sivulla käyneitä 40,640 (1.9.2010 alkaen)